top of page

Inovativní biobanking pro každého

Gratulujeme!
Stojíte na prahu lepší budoucnosti.

Inovativní biobanking BloodCloud™ Vám umožňuje připravit se na příchod personalizované prediktivní medicíny.

#BIOBANKING

Vaše vstupenka do světa 
inovativní prevence 

Současné trendy v péči o zdraví směřují k nástupu moderních metod, které dokáží odhalit blížící se zdravotní problém dlouho před prvními příznaky.
Vy máte nyní příležitost být připraveni, až personalizovaná medicína vstoupí do nové éry.

Stačí jen aktivovat Váš BloodCloud™ produkt.

BIOBANKING

Jak BloodCloud™ funguje?

01/2025

Předpokladem k plnému využití potenciálu Vašeho BloodCloud™ archivu je nástup nových metod do diagnostické praxe a současně alespoň 3 odebrané vzorky, ze kterých je možné získat časosběrná data.

Všechny dostupné analýzy najdete po aktivaci produktu ve své myNEXTEOM zóně.

To nejdůležitější
je otázkou blízké budoucnosti

1x ročně

01/2024

06/2024

Pravidelný
biobanking

Jednou ročně Vám
odebereme vzorek žilní krve a
uložíme jej v CryoCapsule™ do certifikovaného úložiště v ČR. 

Individuální 
knihovna vzorků

Každý vzorek je zařazen do
Vašeho BloodCloud™ archivu.
Čím obsáhlejší bude, tím
hodnotnější data v budoucnu
poskytne.

To nejdůležitější
je otázkou blízké budoucnosti

Předpokladem k plnému využití potenciálu vašeho BloodCloud™ archivu je nástup nových metod do diagnostické praxe a současně alespoň 3 odebrané vzorky, ze kterých je možné získat časosběrná data.

Všechny dostupné analýzy najdete po aktivaci produktu ve své myNEXTEOM zóně.

1x ročně

Jakým zdravotním rizikům lze předejít?

 • Chorobné stavy podmíněné nezdravými návyky a životním stylem

  • Metabolický syndrom

  • Cukrovka (Diabetes mellitus II. typu)

  • Onemocnění srdce a cév

   • Hypertenze

   • Ateroskleróza

   • Infarkt myokardu

   • Cévní mozková příhoda

 • Negativní projevy stárnutí, které lze významně potlačit či oddálit

  • Chronický zánětlivý stav („inflamaging“, tkáňová senescence)

  • Zhoršení kognitivních funkcí a paměti 

  • Demence 

  • Makulární degenerace sítnice

  • Nemoci pohybového aparátu (bolesti páteře, artróza)

 • Nemoci způsobené nekontrolovaným a autonomním množením buněk organizmu, jejichž riziko významně souvisí s kouřením, nevhodnou výživou a znečištěním životního prostředí

   

  • Nádory tlustého střeva

  • Nádory prsu

  • Nádory prostaty

  • Nádory plic

 • Onemocnění spojená s nesprávnou funkcí imunitního systému

  • Autoimunitní zánětlivá onemocnění

  • Alergie

  • Imunodeficience

 • Nemoci s vrozenou dispozicí a pozdním nástupem příznaků

  • Huntingtonova choroba

  • Některé formy Parkinsonovy nemoci

  • Některé formy schizofrenie

 • Nežádoucí vlivy okolního prostředí na jedince, zejména kumulativní expozice ekologicky významnými polutanty antropogenního původu

  • Těžké kovy

  • Persticidy, herbicidy

  • Změkčovadla plastů 

  • Mykotoxiny

CRYOCAPSULE™

Ke zdravější budoucnosti stačí málo. CryoCapsule™
pár kapek krve a teplota hluboko pod bodem mrazu.

Kompletní zpracování dat ve vlastní 
zabezpečené infrastruktuře NEXTEOM®

Maximální fyzická bezpečnost díky anonymizovanému označení 
vzorku v úložišti

Konstantní teplota -196 °C

Uskladnění vzorků v certifikovaném
úložišti na území ČR

Každá CryoCapsule™ obsahuje materiál pro 1 analýzu

Neomezená doba skladování,
garantovaná ISO certifikací

Vaše data na jednom místě.
Přehledně, bezpečně.

V NXTM BOARD
máte vždy přehled o všem, 
co se týká Vašeho zdraví. 

Okamžitý přístup
k Vašim datům

Spravujte pohodlně zdravotní

data Vašich nejbližších.

Pokročlilá správa
celé rodiny

Aplikace myNEXTEOM
splňující nejmodernější standardy bezpečnosti osobních dat. 

Nejvyšší úroveň
zabezpečení

Zlepšete své zdraví už dnes a zpřístupněte svému lékaři klíčová data pro jeho kvalifikovaná rozhodnutí.

Bezpečné sdílení
s Vaším lékařem

NXTM BOARD je Vaše bezpečná self-care zóna pro Vaše
zdravotní výsledky i objednávky nových analýz.

Neustálý přehled
o Vašich zdravotních datech i uložených vzorcích

Je čas vstoupit 
do světa moderní prevence

Připravte se na příchod 
inovativní prevence

Aktivujte svůj
BloodCloud™

Přihlaste se
nebo založte účet

Vstupte do portálu 
myNEXTEOM

 • Ano, vaše vzorky jsou bezpečně uskladněny v kryobance určené pro dlouhodobé skladování biologických vzorků při teplotě -196°C v podmínkách vyhovujícím správné výrobní praxi.

 • Vaše vzorky – CryoCapsule vyrobené za účelem dlouhodobého skladování vzorků vašeho krevního séra – jsou vaším majetkem.

 • Již při prvním odběru (u variant BloodCloud OPTIMAL a PREMIUM) provedeme screening z odebrané krve a výsledky vám sdělíme.

  Při druhém odběru (za rok) provedeme screening znovu, výsledky porovnáme a upozorníme vás na případný nežádoucí trend. Současně již od druhého roku budete mít možnost změřit a porovnat hodnoty dalších biomarkerů a také ekologických zátěží získaných z okolního prostředí (těžké kovy, rezidua pesticidů a herbicidů, změkčovadla plastů).

  Měření těchto parametrů a sledování jejich hodnot a trendů vám umožní lépe předcházet zdravotním rizikům a komplikací.

  V dalších letech vám zpřístupníme metody komparativní a také netargetované metabolomiky a významně se přiblížíme k individualizované prediktivní medicíně.

 • BloodCloud je navržen tak, aby byly vzorky odebírány v ročních intervalech. Doporučujeme následný odběr krve provést v rozmezí 11-13 měsíců od předchozího odběru. Na nutnost naplánování odběru vás vždy včas upozorníme.

 • Hned. Pro analýzu trendů a nasazení individualizovaných prediktivních metod bude důležité mít k dispozici vzorky za co nejdelší časové období, aby bylo následně možné zaznamenat a správně vyhodnotit i drobné odchylky a upozornit včas na rizika, která se objeví.

Nejčastěji
se nás ptáte

Odesláním e-mailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Přihlaste se k odběru newsletteru a zjistěte to jako první!

Co dalšího chystáme?

Zobrazit plány
bottom of page