top of page

Inovativní biobanking pro každého

Prevence
budoucnosti je tu.

Pro všechny.

Inovativní biobanking BloodCloud™ umožňuje každému připravit se na příchod personalizované prediktivní medicíny.

#BIOBANKING

BIOBANKING

Současné trendy v péči o zdraví směřují k nástupu moderních metod, které dokáží odhalit blížící se zdravotní problém dlouho před prvními příznaky.
BloodCloud™ dává komukoliv příležitost být připraven, až personalizovaná medicína vstoupí do nové éry.

Chceme zdravější, plnohodnotnější a spokojenější život pro všechny.

Vaše vstupenka do světa
inovativní prevence 

*min. počet CryoCapsule™ pro realizaci

Předpokladem k plnému využití potenciálu vašeho BloodCloud™ archivu je nástup nových metod do diagnostické praxe a současně alespoň 3 odebrané vzorky, ze kterých je možné získat časosběrná data.

To nejdůležitější
je otázkou blízké budoucnosti

01/2025

Již nyní jsme schopni nabídnout pokročilé metody diagnostiky. Některé jsou dostupné v plánech při odebrání vzorku, k jiným pak potřebujete data rok po sobě pro porovnání.

Aktuálně dostupné analýzy

06/2024

1x ročně

01/2024

Jak BloodCloud™ funguje?

Pravidelný
biobanking

Periodický odběr žilní krve a její kryokonzervace v certifikovaném úložišti.

Individuální 
knihovna vzorků

Každý váš vzorek je zařazen do BloodCloud úložiště. Čím obsáhlejší váš archiv, tím hodnotnější data.

Preventivní
screening*

Základní či rozšířená analýza
z každého odebraného
vzorku. Testujeme například
funkce jater, ledvin, slinivky či
srdce.

*Součástí balíčku OPTIMAL a PREMIUM

Analýza trendů
ze screeningu*

*Součástí balíčku OPTIMAL a PREMIUM
Vyžaduje data alespoň ze 2 screeningů

Výsledky průběžných
screeningů a jejich vývoj
v čase můžete sledovat
ve vašem NXTM Board.

Srovnávací
analýzy

Již brzy

Vitamíny a hormony
Profil mastných kyselin (lipidomika)
Aminokyseliny a biogenní aminy

Nástup metod komparativní metabolomiky do diagnostické praxe přinese zcela nové možnosti analýz.

*

*min. počet CryoCapsule™ pro realizaci

Komplexní predikce
vývoje zdraví

Metoda netargetované metabolomiky umožní analyzovat tisíce parametrů v jediném vzorku. Hromadnou analýzou alespoň 3 CryoCapsule™ z vašeho BloodCloud™ archivu tak získáte potřebná data pro podrobnou, spolehlivou a přesnou prediktivní analýzu vývoje vašeho zdravotního stavu.Poznáte tak zdravotní rizika, kterým lze včasnou prevencí snadno předejít.

*

Již brzy

To nejdůležitější
je otázkou blízké budoucnosti

Předpokladem k plnému využití potenciálu vašeho BloodCloud™ archivu je nástup nových metod do diagnostické praxe a současně alespoň 3 odebrané vzorky, ze kterých je možné získat časosběrná data.

*min. počet CryoCapsule™ pro realizaci

*min. počet CryoCapsule™ pro realizaci

Aktuálně dostupné analýzy

Již nyní jsme schopni nabídnout pokročilé metody diagnostiky. Některé jsou dostupné v plánech
při odebrání vzorku, k jiným pak potřebujete
data rok po sobě pro porovnání.

1x ročně

Jakým zdravotním rizikům lze předejít?

 • Chorobné stavy podmíněné nezdravými návyky a životním stylem

  • Metabolický syndrom

  • Cukrovka (Diabetes mellitus II. typu)

  • Onemocnění srdce a cév

   • Hypertenze

   • Ateroskleróza

   • Infarkt myokardu

   • Cévní mozková příhoda

 • Negativní projevy stárnutí, které lze významně potlačit či oddálit

  • Chronický zánětlivý stav („inflamaging“, tkáňová senescence)

  • Zhoršení kognitivních funkcí a paměti 

  • Demence 

  • Makulární degenerace sítnice

  • Nemoci pohybového aparátu (bolesti páteře, artróza)

 • Nemoci způsobené nekontrolovaným a autonomním množením buněk organizmu, jejichž riziko významně souvisí s kouřením, nevhodnou výživou a znečištěním životního prostředí

   

  • Nádory tlustého střeva

  • Nádory prsu

  • Nádory prostaty

  • Nádory plic

 • Onemocnění spojená s nesprávnou funkcí imunitního systému

  • Autoimunitní zánětlivá onemocnění

  • Alergie

  • Imunodeficience

 • Nemoci s vrozenou dispozicí a pozdním nástupem příznaků

  • Huntingtonova choroba

  • Některé formy Parkinsonovy nemoci

  • Některé formy schizofrenie

 • Nežádoucí vlivy okolního prostředí na jedince, zejména kumulativní expozice ekologicky významnými polutanty antropogenního původu

  • Těžké kovy

  • Pesticidy, herbicidy

  • Změkčovadla plastů 

  • Mykotoxiny

BLOODCLOUD™
DOPORUČUJÍ PŘEDNÍ ODBORNÍCI

Přední český molekulární imunolog a vysokoškolský profesor, držitel prestižních ocenění za přínos v oblasti vědy a medicíny, včetně Medaile za Zásluhy II. stupně a Národní ceny vlády Česká hlava.

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

PROFESOR IMUNOLOGIE, VĚDECKÝ KONZULTANT NEXTEOM®

Odborník na klinickou biochemii, dlouholetý primář a přednosta předních českých nemocničních laboratoří. Specializuje se na řízení procesů, digitalizaci, automatizaci a implementaci moderních postupů v klinických laboratořích.

MUDr. Jan Špička, MBA, EuSpLM

VEDOUCÍ LABORATOŘÍ A ZAKLADATEL NEXTEOM®

Biochemik se zaměřením na biomedicínské inženýrství a praktické aplikace výsledků výzkumu a vývoje. Spoluzakladatel několika firem působících v oblasti zdravotnictví a biotechnologií.

Mgr. Ing. Jiří Špička, MBA

CEO A ZAKLADATEL NEXTEOM®

Manažer s bohatými zkušenostmi z řízení mezinárodních projektů, produktového vývoje a výroby. Primárně se soustředí na strategické plánování a má na starosti vývoj a realizaci business strategie orientované na B2B partnery.

Mgr. Jan Špindler, MBA

ŘEDITEL ENVIROMENTÁLNÍ SEKCE A ZAKLADATEL NEXTEOM®