top of page

Inovativní biobanking pro každého

  • Obrázek autoraNEXTEOM

UK Biobank - unikátní zdroj biomedicínských informací
Pro medicínský výzkum jsou nenahraditelné údaje získané na velkých souborech pacientů. Ty mohou ukázat souvislosti věku, životního stylu a faktorů životního prostředí s různými onemocněními (infekčními, nádorovými, neurologickými, autoimunitními, kardiovaskulárními, atd.). Jeden takový mimořádně cenný a světově unikátní soubor dat od více než půl milionu účastníků ve věku 40-69 let sledovaných od roku 2006 představuje tzv. UK Biobank. Při zahájení tohoto projektu byly analyzovány (a zmrazené uloženy) vzorky krve, moči a slin účastníků a následně byla data obohacována pomocí dalších odběrů, vyšetřování a dotazníků. Během této studie bylo např. doposud zaznamenáno přes 52 tisíc případů nádorových onemocnění; výsledky studie doposud využívá přes 26 tisíc vědců z celého světa. Čerstvou novinkou je zveřejnění výsledků kompletního sekvenování genomů neuvěřitelného více než půl milionu účastníků tohoto projektu.

Kombinace tohoto zdroje s již dříve získanými informacemi o nejrůznějších aspektech zdravotního stavu činí z tohoto zdroje skutečně neocenitelnou pokladnici dostupnou širokému okruhu biomedicínských badatelů.

Princip tohoto obrovského projektu je obdobný jako BloodCloud – chybí v něm ale to, co je pro náš projekt unikátní – systematická, pravidelná časová řada archivovaných krevních vzorků a užitečnost zjištěných hodnot pro každého jednotlivce.

Zapojení do programu BloodCloud umožní každému profitovat z pravidelného měření parametrů zdraví a jejich individuálního vyhodnocení a posouzení v kontextu časové řady. Současně s tím je účastníkům zpřístupněna možnost  měření nově objevených biomarkerů, a to i v již dříve uložených vzorcích, a posouzení jejich trendů v čase.


14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page