top of page

Inovativní biobanking pro každého

  • Obrázek autoraNEXTEOM

Nové objevy na poli biomarkerů rizika nádorových onemocnění
Biomedicínský výzkum nádorových onemocnění postupuje rychlým tempem a přináší výsledky se značným diagnostickým a terapeutickým potenciálem. Velká pozornost je věnována možnostem včasné detekce počínajícího onemocnění, což je také jedním z hlavních motivů projektu BloodCloud.

Řada těchto studií využívá unikátních možností velkorysého britského projektu UK Biobank. V tomto článku naleznete několik příkladů a dozvíte se:


Jak souvisí biologický věk s rakovinou?
Lze odhalit riziko nádorů tlustého střeva a konečníku?
Souvisí index tělesné hmotnosti (BMI) s rizikem rakoviny?
Může chronický systémový zánět zapříčinit vznik rakoviny?

Biologický věk a jeho souvislost s rakovinou

Výskyt většiny typů rakoviny vzrůstá se zvyšujícím se věkem, avšak existuje doposud málo solidních údajů potvrzujících tento trend. Nedávná studie publikovaná v časopise British Journal of Cancer vyhodnotila po zhruba 11 letech přes 308 tisíc účastníků projektu UK Biobank, z nichž přes 35 tisíc během této doby onemocnělo různými typy rakoviny. Studie prokázala, že riziko většiny typů nádorů (melanom, nádory prsu, plic, tlustého střeva) korelovalo s vzrůstajícím biologickým věkem pacientů (kvantifikovaným pomocí klinických biomarkerů); výjimkou byla rakovina prostaty.


Biochemické parametry indikující riziko kolorektálních nádorů


U nádorových pacientů dochází k poruchám metabolismu aminokyselin, stavebních kamenů bílkovin. Doposud nebylo zcela jasné, jestli hladiny těchto důležitých metabolitů zjištěné ještě před diagnózou rakoviny potenciálně informují o zvýšeném riziku. Recentní studie publikovaná v časopise BMC Medicine využila údajů z projektu UK Biobank a zjistila, že zvýšená hladina aminokyseliny histidinu (a pravděpodobně také snížená hladina glutaminu) korelovala s nižším rizikem kolorektálního karcinomu.


Index tělesné hmotnosti (BMI) a jeho souvislost s rizikem rakoviny u pacientů s kardiovaskulárními a metabolickými chorobami


Doposud nebyla známa možná souvislost mezi hodnotou BMI a rizikem vzniku rakoviny u pacientů s kardiovaskulárními a metabolickými chorobami. Studie publikovaná v časopise BMC Medicine prokázala, že vyšší BMI zvyšuje riziko rakoviny u pacientů trpících kardiovaskulárními chorobami a diabetem 2. typu. Je zřejmé, že prevence obezity by se promítla do většího snížení rizika rakoviny u těchto pacientů ve srovnání s běžnou populací.


Souvislost biomarkerů systémového (celotělového) zánětu a rizika rakoviny


Biomarkery systémového zánětu byly v řadě klinických studií dávány do souvislosti s rizikem nádorových onemocnění, avšak doposud nebylo jasné, do jaké míry existuje korelace a snad i příčinná souvislost těchto skutečností, a do jaké míry by bylo možné využít ji pro včasnou detekci rizikových pacientů. Nedávná studie v časopise European Journal of Epidemiology sledovala parametr zvaný systémový zánětlivý index (anglická zkratka SSI) založený na porovnání relativního počtu několika druhů bílých krvinek. Zjištěná korelace skutečně ukazuje, že systémový zánětlivý stav může indikovat probíhající imunitní reakci proti doposud klinicky nedetekovatelnému nádorovému ložisku.29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page